برای راحتی و تسریع در سرعت کار بیشتر لوگوهای سازمان ها ، شرکت ها ، ارگان ها به صورت فایل کورل موجود می باشد.