برای تسریع در سرعت چاپ و راحتی شما بیشتر لوگوهای سازمان ها ، شرکت ها و ارگان ها به صورت فایل کورل طراحی شده و آماده چاپ میباشد.