چاپ پرچم و فروش پرچم مذهبی و محرمی

عمودی و افقی

جنس : ساتن

سایز افقی : 150* 250 ، 150*75

سایز عمودی : 2*1 و 3*1