iran ehtezazنوع چاپ : سیلک

جنس : ژرسه ، ساتن محل استفاده : outdoor   پرچم های اهتزاز ایران که برای فضای آزاد در سایز های 120* 70 و 150*90 و 210*120 و 240*140 چاپ اسیدی متناسب با نیاز شما تولید شده است . که سایز 120* 70 و 150*90 بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد .